AĞRI İLİNDE YENİDOĞAN CANLANDIRMA EĞİTİMİ VERİLDİ


İlimizde 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce neonatal resüsitasyon programı eğitimi (yenidoğan

canlandırma eğitimi) yapıldı.Eğitim Erzurum  Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nden  Doç. Dr. Hasan Kahveci ve  Kocaeli Halk

Sağlığı Müdürlüğü Eğitimcileri tarafından verildi.


Yenidoğan Canladırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana Ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını

hedef  alan ve  başarıyla yürütülen  bir hizmet içi eğitim  programıdır. Temel resusitasyon  uygulamalarının yerleştirilmesi için bu

konuda  standart  uygulama  yapacak,  eğitim  almış  sağlık  personelinin  yetiştirilmesiyle  önlenebilir  ölüm  nedenlerinden  olan

asfiksiye bağlı mortalite ve morbidite de gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması amaçlanmaktadır. NRP'nin ilk basamağı,uygulayıcı

kurslarıdır. Bu kurslar,görevleri gereği yenidoğan resüsitasyonunda rol alması gerekebilecek sağlık çalışanlarına yönelik olarak

düzenlenmektedir.


İlimizde de 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kamu Hastaneleri Birliği Genel  Sekreterliğine bağlı hastanelerin Yenidoğan

Yoğun Bakım Ünitesi,  Yenidoğan Servisi ve Doğum Salonunda çalışan  sağlık personellerine yönelik  NRP  Uygulayıcı  Eğitimi

düzenlenmiş olup, 45 sağlık personelimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.


Halk Sağlığı Müdürümüz Uz.Dr. İzzettin TOKTAŞ, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali KARABUDAK ve Kamu Hastaneleri Birliği

Genel Sekreteri Uz.Dr. Ali BULUT’un katılımı ile eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan personellerimize sertifikaları

verilmiştir.