3-9 EYLÜL DÜNYA HALK SAĞLIĞI GÜNÜSAĞLIKLI YAŞAM ARACI - DİYETİSYENAĞRI DOĞUBEYAZIT SYM - Sağlıklı Yaşam aracı etkinliği - 14.08.2017
Kan Tetkikleri Ücretsiz Olarak Bakılmaya Başlanmıştır


Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde kan tetkikleri ücretsiz olarak bakılmaya başlanmıştır.

Aile Sağlığı Merkezinde, aile hekiminizin uygun gördüğü kan tetkikleri, test girişi yapıldıktan sonra Halk Sağlığı

Müdürlüğü araçları ile toplanarak, merkez laboratuvara ulaştırılıp analizleri yapılmakta ve sonuçlar internet

üzerinden Aile Hekimlerine iletilmektedir. Sabah verilen kan tetkik sonuçları çalışılan parametreye bağlı olarak,

genellikle aynı gün öğleden sonra öğrenilebilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SAĞLIK KURULUŞLARI UYUŞTURUCU MADDELER İLE MÜCADELE TOPLANTISI


Günümüzün en büyük sorunlarından biri madde ve madde kullanımıdır. Uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında

sağlık  kuruluşlarına   düşen  görevler ,  sağlık  kuruluşlarının  sıkıntıları  ve  madde   kullanımı  ile  ilgili  hangi  aşamada

olduğumuz ile ilgili  25.07.2017  tarihinde  Ağrı Halk Sağlığı  Müdürlüğü  Eğitim  Salonunda Sağlık Kuruluşları Toplantısı

gerçekleştirilmiştir. .

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İSMİ VERİLDİ

Türkiye , Cumhuriyet  ve  demokrasi tarihimize  kara bir günolarak geçen 15 Temmuz'un yaralarını  sarmaya devam ederken,

o  gün  darbecilere  dur diyebilmek  içingöğüslerini  siper eden   ve  hainlerin  kan  kusan  silahlarından  çıkan mermilerle şehit

düşen vatan evlatlarını anıyor. Ülkede unutulmaması ve gelecek nesillerin bu demokrasi duruşundan örnek alarak yükselmesi

amacı ile Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan  Patnos 3   nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Taşlıçay

Aile Sağlığı Merkezlerinin isimleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıldönümünde 15 Temmuz Şehitleri Aile Sağlığı

Merkezi olarak değiştirilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


AĞRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ


AĞRI İLİNDE YENİDOĞAN CANLANDIRMA EĞİTİMİ VERİLDİ


İlimizde 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce neonatal resüsitasyon programı eğitimi (yenidoğan

canlandırma eğitimi) yapıldı.Eğitim Erzurum  Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’nden  Doç. Dr. Hasan Kahveci ve  Kocaeli Halk

Sağlığı Müdürlüğü Eğitimcileri tarafından verildi.


Yenidoğan Canladırma Programı (NRP) 1998 yılından bu yana Ülke genelinde doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını

hedef  alan ve  başarıyla yürütülen  bir hizmet içi eğitim  programıdır. Temel resusitasyon  uygulamalarının yerleştirilmesi için bu

konuda  standart  uygulama  yapacak,  eğitim  almış  sağlık  personelinin  yetiştirilmesiyle  önlenebilir  ölüm  nedenlerinden  olan

asfiksiye bağlı mortalite ve morbidite de gelişmiş ülke değerlerine ulaşılması amaçlanmaktadır. NRP'nin ilk basamağı,uygulayıcı

kurslarıdır. Bu kurslar,görevleri gereği yenidoğan resüsitasyonunda rol alması gerekebilecek sağlık çalışanlarına yönelik olarak

düzenlenmektedir.


İlimizde de 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kamu Hastaneleri Birliği Genel  Sekreterliğine bağlı hastanelerin Yenidoğan

Yoğun Bakım Ünitesi,  Yenidoğan Servisi ve Doğum Salonunda çalışan  sağlık personellerine yönelik  NRP  Uygulayıcı  Eğitimi

düzenlenmiş olup, 45 sağlık personelimiz sertifika almaya hak kazanmıştır.


Halk Sağlığı Müdürümüz Uz.Dr. İzzettin TOKTAŞ, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali KARABUDAK ve Kamu Hastaneleri Birliği

Genel Sekreteri Uz.Dr. Ali BULUT’un katılımı ile eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan personellerimize sertifikaları

verilmiştir.

BEBEK ÖLÜMLERİ


Bakanlığımızca yürütülmekte olan Bebek Ölümleri İzleme Sistemi ile ilde gerçekleşen tüm ölü doğum ve bebek ölümlerinin tespit

ve  incelemeleri  gerçekleştirilmektedir.  Sistem  ile;  bebek  ölümlerinin  tespitini  sağlamanın  yanı  sıra  her  bir bebek  ölümünü

izleyerek  nedenini  ortaya  çıkarmak  ve  bir  daha  aynı  nedenlerle  oluşabilecek  bebek  ölümlerini  önlemek  amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda İl İnceleme Kurulunda  görüşülerek  karara  bağlanan 2  vakanın  paylaşımı  yapmak  üzere  11.07.2017  tarihinde

saat:14.00’da  Müdürlüğümüz  toplantı  salonunda  Uz. Dr. Pınar EMÜR’ün  sunumu  ile  ilimiz  hastanelerinden  ve  aile  sağlığı

merkezlerinden 80 personelin katılımıyla Bebek Ölümleri Vaka sunumu gerçekleştirilmiştir.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE


Uyuşturucu ile mücadelede yürütülecek faaliyetlerde toplumun doğru bilgilendirilmesi ve bu konuda desteğe ihtiyacı olanlara

gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi amacıyla Bakanlığımız nezdinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer

Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında itibaren kurulmuş olan

“ALO 191 UYUŞTURUCU DANIŞMA VE DESTEK HATTI” 7/24 ücretsiz hizmet vermektedir.


Bu kapsamda hatta ait web sitesi açılmış olup siteye http://www.alo191uyusturucu.saglik.gov.tr     adresinden ulaşabilirsiniz.


Alo 191 Uyuşturucu İle Mücadele Hattı- Alo- 191

www.alo191uyusturucu.saglik.gov.tr

ALO 191 sabit hatlardan ücretsiz aranabilmekte ve 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.


ALO 191 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KULLANIM VİDEOSU

SU GÜVENLİĞİ TOPLANTISI


Müdürlüğümüz çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi tarafından il, ilçe ve belde belediyelerimizde su sanitasyon çalışmalarını yürüten

personele yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı  20 Nisan  Perşembe  günü müdürlüğümüz eğitim  salonunda yapıldı.

Toplantıya  Halk  Sağlığı  Müdürümüz  Uzm. Dr.  İzzettin  TOKTAŞ,  Müdür  Yardımcılarımız  Uzm.  Dr.  Selçuk  HATİPOĞLU,

Dr.İsmetullah TURAL, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube personeli ve belediye çalışanları katıldı.İl genelinde içme-kullanma suyu

sanitasyon çalışmalarında mevcut durum ve yaşanann aksaklıklar değerlendirildi. Su şebeke dezenfeksiyon işlemlerinde dikkat

edilmesi gereken konular ve depo temizliği hakkında belediye çalışanlarına bilgi  verildi. Koruyucu sağlık hizmetlerinde sağlıklı

su temininin öneminden bahseden HalkSağlığı Müdürü Uzm. Dr.İzzettin TOKTAŞ belediyelerimizde su sanitasyon çalışmalarını

yürüten personelin yürüttükleri görevin önemine değindi.25 NİSAN DÜNYA SITMA GÜNÜ


25 Nisan, 2007 yılında Dünya Sağlık Asamblesinde üye devletler tarafından “Dünya Sıtma Günü” olarak belirlenmiştir . Her yıl

sıtma hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik çalışmaların devamlılığına olan ihtiyacı vurgulamak ve toplumun hastalık ile

ilgili bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.


Sıtma ; bilinen geçmişi Mısır ve Çin kayıtlarına göre  M.Ö. 2700’lü yıllara kadar uzanan tropik ve subtropik bölgelerde  yaygın

görülen, zorunlu hücre içi yerleşim  gösteren  farklı Plasmodium türleri tarafından oluşturulan, parazit türüne göre değişen ateş

nöbetleri ile seyreden , anemi ve splenomegali gibi belirtilere sebep olup insan hayatını tehdit edebilen paraziter bir enfeksiyon

hastalığıdır. 2001 yılından beri her yıl 25 Nisan Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından Dünya Malarya (Sıtma) günü olarak ilan

edilmiştir. Unicef, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)ortaklığı kapsamında gerçekleşen etkinliklerin

amacı bu hastalıkla mücadele startejileri belirlemek ve hastalık konusunda toplumları bilinçlendirme çalışmaları yapmak, Dünya

kamuoyunun dikkatini bu hastalığa ve hastalıkla mücadelede neler yapılabileceğini belirlemektir.


KALP SAĞLIĞI HAFTASI


Ağrı Halk Sağlığı Müdürlüğü  olarak  Kalp  Sağlığı  Haftası  sebebiyle kalp sağlığına  fiziksel aktivitelerin  önemini vurgulamak

amacıyla Halk Sağlığı Müdür Yardımcılarımız  Uzm. Dr.Selçuk HATİPOĞLU, Dr. İsmetullah TURAL, Destek Hizmetleri Şube

Müdürümüz Cemal AKTAŞ eşliğinde kurumumuzdan Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası Sağlıklı

Yaşam Aracımız ile stant kurarak bilgilendirme amacı ile broşür ve şapka dağıtımı yapıldı.