D U Y U R U L A R2017/12 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUAN LİSTELERİ2017/9 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUAN LİSTELERİ2017/9 AĞRI İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRMEPerformans İtiraz Komisyon Kararları (Ağustos)

2017/8 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUAN LİSTELERİ2017/8 AĞRI İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRMEHaziran-Temmuz Ayı Performans İtiraz Komisyon Kararları2017/7 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUANLARI2017/7 AĞRI İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME

Performans İtiraz Komisyon Kararları (Temmuz)

KAMU PERSONELİ OLAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ALIM İLANI2017/6 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUANLARI2017/6 AĞRI İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRMEPerformans İtiraz Komisyon Kararları2017 yılı iller arası haziran ve temmuz tayin dönemi2017/5 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUAN LİSTELERİAİLE HEKİMLİĞİ 2017/5. EK YERLEŞTİRMEPERFORMANS İTİRAZ KOMİSYON KARARLARI2017/4 EK YERLEŞTİRME HİZMET PUANLARIAİLE HEKİMLİĞİ 2017/4. EK YERLEŞTİRME KURASIAİLE HEKİMLİĞİ 2017/3. EK YERLEŞTİRME ESAS HİZMET PUANLARIAİLE HEKİMLİĞİ 2017/3. EK YERLEŞTİRME