>Ağrı ve İlçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Kan TahlilleriYapılmaya Başlanmıştır


Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı Aile Sağlığı Merkezlerinde kan tetkikleri ücretsiz olarak bakılmaya başlanmıştır.

Aile Sağlığı Merkezinde, aile hekiminizin uygun gördüğü kan tetkikleri, test girişi yapıldıktan sonra Halk Sağlığı

Müdürlüğü araçları ile toplanarak, merkez laboratuvara ulaştırılıp analizleri yapılmakta ve sonuçlar internet

üzerinden Aile Hekimlerine iletilmektedir. Sabah verilen kan tetkik sonuçları çalışılan parametreye bağlı olarak,

genellikle aynı gün öğleden sonra öğrenilebilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.